Jaarverslagen

Het is belangrijk dat de jaarlijks behaalde resultaten worden afgetoetst aan de geformuleerde doelstellingen in de beleidsplanning. Het stelt ons in staat acties en organisaties optimaal bij te sturen om nog beter aan de doelstellingen te kunnen beantwoorden. De resultaten van de beleidsperiode 2013-2016 worden weergegeven in de jaarlijkse werkingsverslagen van S-Sport Federatie vzw en Recreas vzw.

.