Ethisch sporten

Als sportfederatie waarbinnen iedereen meetelt acht S-Sport // Recreas zichzelf verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een sportklimaat waarbinnen ethisch aan sportbeoefening kan worden gedaan. Ethisch sporten is dan ook een belangrijk aandachtspunt voor iedereen binnen de sportfederatie. Zo heeft S-Sport // Recreas een aantal tools ontwikkeld om sportclubs te ondersteunen bij het ontwikkelen van een beleid omtrent ethisch verantwoorde sportbeoefening in hun sportclub. Ontdek ze op deze pagina!

.