Wegwijzer grensoverschrijdend gedrag

Waar kan jij met jouw vragen terecht? Waar kan je grensoverschrijdend gedrag melden? Wie kan je helpen?

Aanspreekpersoon integriteit (API)

Hier kunnen sporters, ouders, trainers, begeleiders of andere betrokkenen terecht met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. De aanspreekpersoon integriteit is eigenlijk de plaats waar de eerst opvang gebeurt. De API staat voor je klaar en luistert naar je verhaal of vraag. De API geeft na het luisteren een advies of hij/zij verwijst door. Elke melding wordt serieus genomen door het aanspreekpersoon integriteit.

Vlaams Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag

Bij het Vlaams Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag kun je een melding doen over grensoverschrijdend gedrag dat binnen de bevoegdheid van de Vlaamse overheid valt (zoals sport, cultuur, onderwijs, ...).
Een medewerker luistert naar je verhaal en zoekt mee naar antwoorden op je vragen. Wil je daarna verder stappen zetten of op zoek gaan naar hulp? Dan krijg je daarbij advies en steun.

Meldpunt 1712

1712 is een gratis en anoniem meldpunt  voor “geweld, misbruik en kindermishandeling”. Elke burger die met één van deze zaken in aanraking komt, kan gebruik maken van dit meldpunt. Het meldpunt 1712 luistert naar je verhaal, bekijkt je mogelijkheden en helpt zoeken naar de juiste informatie. Het meldpunt kan je ook doorverwijzen naar de politie.

Sensoa

Sensoa geeft ondersteuning aan organisaties in het vormen van kinderen en jongeren binnen de context van seksuele en relationele vorming. Deze ondersteuning wordt geboden aan de hand van websites, brochures, flyers, educatief materiaal en vorming. Binnen de opleidingen van Sensoa is de preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag een belangrijk thema. Als je ondersteuning wenst bij het uitwerken van een beleid rond seksualiteit als sportclub kan je hier ook terecht.

Internationaal centrum voor ethiek binnen de sport (ICES)

ICES verenigt experts op het gebied van ethiek in de sport en verspreidt hun kennis en ervaring. Als onafhankelijke vereniging wil ICES de sportwereld stimuleren tot ethische bewustwording. ICES is een kenniscentrum van informatie die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek en good practices. Het biedt begeleiding en opleiding aan voor alle actoren in de sport. ICES kan de sportsector ondersteunen en begeleiden in preventie en vorming rond het thema Lichamelijke en seksuele integriteit.

Child Focus

Child Focus is een stichting van openbaar nut voor vermiste en seksueel uitgebuite kinderen. De stichting is zeven op zeven en 24 op 24 beschikbaar. Je kan hen bereiken via het gratis noodnummer 116 000 om een verdwijning of een seksuele uitbuiting te melden, je kan hier ook in vertrouwen spreken over seksueel misbruik.

Huisarts / Sportarts

De huisarts of sportarts van de sportclub kan een aanspreekpunt zijn voor seksueel grensoverschrijdend gedrag of misbruik. De arts zal, indien nodig, doorverwijzen naar een gespecialiseerde dokter of instantie.

Politie

Je kan bij de lokale politie terecht indien je misbruik wil aangeven of een klacht wil neerleggen. Deze lokale politiedienst verschilt voor elke sportclub.

.