Slim & gezond sporten

Sporten is gezond en moet ook gezond blijven. Onder dit motto biedt S-Sport // Recreas informatie en enkele tips aan aangesloten clubs in het kader van slim en gezond sporten.

Gezond sporten

Gezond sporten betekent dat je sport in omstandigheden die in overeenstemming zijn met iemands fysiek, psychisch en sociaal welbevinden. Het is dus belangrijk dat elke organisatie die bezig is met sport de verantwoordelijkheid draagt om bij te dragen aan gezond sporten, ook de sportclubs van S-Sport // Recreas!

Sinds 1 januari 2015 is het nieuwe decreet gezond en ethisch sporten van 20 december 2013 volledig van kracht. S-Sport // Recreas volgt de bepalingen opgenomen in dit decreet. Het aspect ‘gezond sporten’ wordt vorm gegeven door een lijst met verplichtingen waaraan een club en/of clublid dient te voldoen:

 • De aangesloten clubs worden niet verplicht hun leden aan een medisch toezicht te onderwerpen. Voor bepaalde sporten en initiatieven, zoals vakanties, competities en risicovolle sporten kan een medisch attest vereist zijn. Meer informatie hierover vind je op Sportkeuring.
 • Indien er medische getuigschriften van geschiktheid tot sportbeoefening vereist zijn, moeten deze aan het nationaal secretariaat worden overgemaakt.
 • Sportbeoefenaars die dopingmiddelen zouden nemen worden onmiddellijk uitgesloten. We verwijzen hiervoor ook naar de bepalingen opgenomen in het antidopingdecreet.
 • Bij iedere activiteit dient men de nodige preventieve hulpverlening te voorzien.
 • Elke begeleider en lesgever dient inzage te hebben in de medische attesten (voor zover vereist) van de sporters en dient de voorschriften ter zake strikt op te volgen.

Door het organiseren van informatie- en opleidingsmomenten wil S-Sport // Recreas de aangesloten clubs en leden bewust maken van een gezonde sportbeoefening om letsels te voorkomen en de fysieke en psychische integriteit te waarborgen.

Hoe kan je als sportclub gezond sporten bevorderen?

 1. Je geeft je sporter de informatie over de preventie van specifieke risico’s verbonden aan de desbetreffende sport.
 2. Je geeft informatie over de initiatieven die genomen worden om gezond sporten te bevorderen.

Slim sporten

Sport slim is een breed  begrip. Het houdt in dat je aandacht besteed aan zowel letselpreventie, gezonde voeding als goed onderhouden sportmateriaal. Sport Vlaanderen kan helpen bij het beantwoorden van de vraag; “Wat is slim sporten?”

 1. Sporten is gezond, je ziet er beter uit en voelt je beter, geen reden dus om niet te sporten!
 2. Houd rekening met je lichaam. Jij kent jezelf het beste.
 3. Veilig sporten is belangrijk, zowel voor jou alsook voor de sporters rondom jou!
 4. Een gezonde levensstijl is meer dan sporten, eet en drink ook gezond.
 5. Je conditie verbeteren? TOP! Hou je aan een trainingsschema, zodat je de kans op blessures en teleurstelling verkleint.

Meer info over slim sporten vind je bij Sport Vlaanderen.

Ben je als sportclub voorbereid om eerste hulp bij een sportongeval te bieden?

S-Sport // Recreas organiseert regelmatig bijscholingen waar een opfrissing EHBO op het programma staat.

Echter kan je bij het Rode Kruis ook steeds terecht voor meer informatie onder het thema Hartveilig: reanimeren en defibrilleren voor sportclubs of op de website van het Rode Kruis Vlaanderen.

Ken je de nieuwe voedingsdriehoek en bewegingsdriehoek al?

Aangezien de actieve voedingsdriehoek al 20 jaar bestond, was hij dringend aan vernieuwing toe. Op 19 september lanceerde het Vlaams Instituut Gezond Leven de herziene versie van het Vlaamse voorlichtingsmodel voor voeding, beweging en lang stilzitten. Als eerste grote verandering worden voeding en beweging van elkaar losgekoppeld in de voedings- en bewegingsdriehoek. In het nieuwe voedingsmodel ligt de focus op plantaardige en weinig of niet bewerkte voeding zoals groenten, fruit, peulvruchten en noten. Daarnaast wordt ‘lang stilzitten’ als volwaardig thema uitgewerkt in de bewegingsdriehoek. Beide modellen nemen ook het effect op onze fysieke én mentale gezondheid mee.

Bewegingsdriehoek

Gezond leven? Beperk stilzitten en beweeg. In een gezonde bewegingsmix wissel je zitten, staan en bewegen af. Hoe je dat het best aanpakt, geeft de bewegingsdriehoek je heel helder weer.

Een gezonde mix van zitten, staan, én bewegen

Bewegen is gezond. Bewegen heeft dus de kleur groen. Daarbij geldt: hoe groener de zone, hoe intensiever de beweging.Bewegingsdriehoek

Het grootste deel van je (wakkere) dag beweeg je het best licht intensief, door bijvoorbeeld zitten regelmatig af te wisselen met staan en stappen op het werk, of de trap te nemen in plaats van de lift. 

Als je elke dag nog eens matig intensief beweegt – bijvoorbeeld 's avonds een stevige wandeling - levert dit nog meer gezondheidsvoordelen op dan licht intensieve bewegingen. Bij matig intensieve bewegingen adem je sneller en gaat je hartslag omhoog. Maar je bent niet buiten adem en je kan gewoon blijven praten. 

Ideaal is als je minstens één keer per week je uitleeft in je favoriete sport. Bewegen met hoge intensiteit biedt namelijk nog meer voordelen voor je gezondheid dan matig en licht intensief bewegen. Daarnaast is het ook belangrijk om wekelijks je spieren te trainen en te versterken. 

Stap voor stap

De bewegingsdriehoek adviseert om meer bewegen stapsgewijs aan te pakken. Zit je vaak lang en ononderbroken stil? Dan maak je daar best geleidelijk aan komaf mee. Beweeg je daarnaast niet veel? Elk beetje beweging is beter dan niets. En geef niet op bij een terugval.

Voedingsdriehoek Voedingsdriehoek

Gezond eten: wat is dat nu precies? In de media verschijnen zoveel tegenstrijdige berichten dat je op den duur het bos door de bomen niet meer ziet. Daarom verzamelde Vlaams Instituut Gezond Leven alle huidige wetenschappelijke kennis over gezonde voeding – wat krijgt de voorkeur, wat beperk je beter – voor jou in de voedingsdriehoek. Ze willen richtlijnen geven die op lange termijn voor iedereen haalbaar zijn. En die ervoor zorgen dat er ook voor onze kinderen en kleinkinderen genoeg gezond voedsel is. Het resultaat is een realistisch model dat rekening houdt met de actuele eetgewoonten in Vlaanderen en handvatten geeft om duurzamere keuzes te maken. Je vindt hier meer informatie over op het Vlaams Instituut Gezond Leven.

.