Gedragscode sportclubs

Iedereen die zich aansluit bij een sportclub wil op een kwaliteitsvolle, betaalbare, aangename en gezonde manier kunnen sporten en bewegen. Echter kan dit enkel in een context waar aandacht wordt besteed aan een aantal fundamentele ethische normen en waarden zoals respect en verdraagzaamheid. Naast de aandacht voor gezond sporten schenkt S-Sport // Recreas dan ook de nodige aandacht aan het ethische aspect.

Maar wat is nu ethiek in de sport?

“Sporten op ethisch verantwoorde manier is sporten in overeenstemming met het geheel van positieve waarden en normen en daarmee verband houdende maatregelen die eenieder in acht moet nemen met het oog op de bewaring en bevordering van de individuele integriteit (fysieke, psychische en seksuele), fair play en sociale integriteit (solidariteit, diversiteit en inclusie).”

Waarom een gedragscode?

Als multisportsportfederatie richten wij ons tot de recreatieve sporter in al zijn diversiteit. Wij zijn er ons dan ook terdege bewust van dat sport voor een deel van onze leden een doel op zich is, voor andere leden een middel voor het verwezenlijken van andere doelstellingen. De meeste van onze sportclubs bieden sport en beweging aan op zeer laagdrempelige wijze, in een aangename en ontspannen sfeer.

S-Sport // Recreas vindt het daarom belangrijk dat elke sporter zich, binnen de sportclub, welkom en aanvaard voelt en met plezier en op zijn/haar eigen niveau op kwaliteitsvolle, recreatieve wijze de sporttak van zijn/haar keuze kan beoefenen.

Om het begrip ethiek in de sportclub echter expliciet te maken en alle betrokkenen duidelijkheid te geven met betrekking tot ethische waarden en verwachtingen, maakte S-Sport // Recreas vzw een gedragscode op waarin we afspraken vastleggen met onze clubbestuurders, sportbegeleiders en sporters.

Gedragscode voor elke sportclub

We adviseren aan elke sportclub om een eigen gedragscode op te maken.

Ter ondersteuning bieden we onze sportclubs een 'type gedragscode' aan waaruit elke sportclub die items kan halen die voor haar sportwerking van toepassing en relevant zijn.

Met dit voorbeeld document wensen we onze sportclubs een instrument aan te bieden om de clubvisie betreffende ethiek over te brengen naar de verschillende sportclubactoren (sporter, trainer, ouder, bestuurder,…) ten einde discussies betreffende ongewenst gedrag te vermijden.

In een tweede deel van dit voorbeeld document wenst S-Sport // Recreas extra aandacht te geven aan het begrip ‘grensoverschrijdend gedrag in de sport’ en heel specifiek aan ‘seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport’. De begrippen worden uitgelegd, de verschillende types worden besproken en we stellen een aantal belangrijke gedragsregels voorop betreffende seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ook deze gedragsregels kan je gebruiken om een gedragscode op te maken toepasbaar specifiek voor jouw sportclub.

Lees de hele gedragscode en laat je hierdoor inspireren voor je eigen club!

.