Handelingsprotocol

Een handelingsprotocol is een hulpmiddel voor onze federatie API (aanspreekpersoon integriteit). Het beschrijft welke stappen ondernomen worden wanneer een melding van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag binnenkomt. Het is echter geen vaststaand scenario. Onze API weegt af welke maatregelen noodzakelijk zijn in functie van de ernst en aard van de situatie. Dit kan gebeuren in overleg met collega’s, verantwoordelijken en met experten buiten de sportorganisatie.

.