Statuten

S-Sport // Recreas vzw is een vereniging zonder winstoogmerk en heeft haar statuten vastgelegd, ondertekend en bekend gemaakt via het Belgisch Staatsblad. Onze statuten structureren onze vereniging.

.