Intern reglement

Het intern reglement van S-Sport // Recreas vzw omvat alle bepalingen omtrent administratieve en bestuurlijke thema’s van de sportfederatie. Dit intern reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de meest recente versie van de statuten.

.