Verenigingswerk

Verenigingswerk

Verenigingswerk:
Betaalde diensten voor socioculturele verenigingen zonder winstoogmerk, feitelijke verenigingen of openbare besturen. De diensten mogen niet professioneel zijn en moeten op de lijst van toegelaten activiteiten staan.

De volgende activiteiten worden als verenigingswerk beschouwd:

1° animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt;
2° sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden;
3° conciërge van sportinfrastructuur;
4° hulp en ondersteuning bieden op occasionele of kleinschalige basis op het vlak van het administratief beheer, het bestuur, het ordenen van archieven of het opnemen van een logistieke verantwoordelijkheid bij activiteiten in de sportsector;
5° hulp bieden op occasionele of kleinschalige basis bij het opstellen van nieuwsbrieven en andere publicaties (zoals websites) in de sportsector;
6° verstrekker van opleidingen, lezingen, en presentaties in de sportsector.

Het Grondwettelijk Hof heeft eerder dit jaar de regels op het bijklussen vernietigd. Hierdoor is het vanaf 1 januari 2021 niet meer mogelijk om volgens de huidige regels activiteiten te verrichten voor verenigingen of diensten van burger aan burger. Het Parlement heeft in dit kader een nieuwe wet goedgekeurd, met een aangepaste regeling voor het verenigingswerk in 2021. Het gaat om een tijdelijke oplossing voor één jaar en enkel voor de sportsector.

Je vindt alle info in onderstaand documentje terug.
Of via www.verenigingswerk.be

Heb je verder nog vragen:
02 515 04 76
info@s-sportrecreas.be

.