Jeugdsportproject

Het jeugdsportproject heeft als doel zo veel mogelijk jongeren aan te zetten om te sporten binnen sportclubs. Via dit project kunnen sportclubs extra middelen ontvangen om een kwaliteitsvolle jeugdsportwerking uit te bouwen.

Afrekeningsdossier 

Dien jouw afrekeningsdossier voor het Jeugdsportproject in tegen 31 december via het digitale invulformulier. Het indienen van het afrekeningsdossier dient uitsluitend digitaal te gebeuren.

Enkel clubs van S-Sport // Recreas waarvan de aanvraag voor het jeugdsportproject 2021 positief beoordeeld werd komen in aanmerking. De desbetreffende clubs werden hier van op de hoogte gebracht. 

Wie komt in aanmerking?

  • De sportclub is ten laatste op 31 maart 2021 aangesloten bij S-Sport // Recreas vzw.
  • De sportclub heeft ten laatste op 31 maart 2021 de Panathlonverklaring ondertekend.
  • De sportclub heeft een wekelijks (voor G-sport tweewekelijks) sportaanbod gedurende een periode van 30 weken binnen een ERKENDE SPORTTAK.
  • De sportclub engageert zich om het logo van Sport Vlaanderen en S-Sport // Recreas vzw op te nemen op alle communicatiedragers ter promotie van het jeugdsportaanbod.
  • De sportclub verklaart zich akkoord met het reglement Jeugdsportproject S-Sport // Recreas 2021.

Timing

31 maart 2021 Uiterste datum om als sportclub in te tekenen voor het jeugdsportproject.
Vóór 15 april 2021 Sportclubs krijgen bericht of hun aanvraag is weerhouden.
31 december 2021 Uiterste datum om het afrekeningsdossier in te dienen.
Vóór 31 januari 2022 Uitbetaling aan sportclubs op basis van het ingediende afrekeningsdossier.

Coronamaatregelen

Groepstrainingen veilig laten doorgaan is nog steeds niet eenvoudig. Daarom zijn er in het jeugdsportreglement ook enkele maatregelen genomen. Deze wijzigingen worden steeds aangekondigd met de titel "Corona-update" op het einde van het desbetreffende artikelnummer. Hiermee willen we sportclubs belonen die blijven inzetten op hun jeugdwerking ondanks er met perioden geen fysieke sportlessen kunnen doorgaan.

Beschermend materiaal in functie van COVID-19 wordt geaccepteerd als subsidieerbare kost (zie p. 17 onder bestedingsmogelijkheden "Corona-update" in het jeugdsportreglement).

Opgelet

Probeer duidelijk op de verantwoordingsstukken, die je indient bij het afrekenen van jouw dossier, te vermelden dat de kosten gemaakt zijn in het kader van de beleidsfocus jeugdsport.

Financiële bewijsstukken worden enkel aanvaard indien de facturen worden opgemaakt op naam van de sportclub of dat door de betrokken persoon een onkostennota wordt ingediend (bv. in het geval van het betalen van deelnamegeld voor een opleiding of bijscholing).

Meer informatie

Informatie Panathlonverklaring

Contact

02 515 02 54
info@s-sportrecreas.be

Sport Vlaanderen

.
AnySurfer statuspagina toegankelijkheid