Jeugdsportproject

Het jeugdsportproject heeft als doel zo veel mogelijk jongeren aan te zetten om te sporten binnen sportclubs. Via dit project kunnen sportclubs extra middelen ontvangen om een kwaliteitsvolle jeugdsportwerking uit te bouwen.

Intekenen

Zet jouw sportclub zich in voor een kwantitatieve en kwalitatieve uitbouw van haar jeugdsportwerking?
Teken dan jouw sportclub via
het inschrijvingsformulier in voor het jeugdsportproject 2023 ten laatste op 31 maart!

Wie komt in aanmerking?

  • De sportclub is ten laatste op 31 maart 2023 aangesloten bij S-Sport // Recreas vzw.
  • De sportclub heeft ten laatste op 31 maart 2023 de Panathlonverklaring ondertekend.
  • De sportclub sluit minstens 5 jeugdleden aan bij S-Sport // Recreas voor het jaar 2023.
  • De sportclub heeft een wekelijks (voor G-sport tweewekelijks) sportaanbod gedurende een periode van 30 weken binnen een ERKENDE SPORTTAK.
  • De sportclub engageert zich om het logo van Sport Vlaanderen en S-Sport // Recreas vzw op te nemen op alle communicatiedragers ter promotie van het jeugdsportaanbod.
  • De sportclub verklaart zich akkoord met het reglement Jeugdsportproject S-Sport // Recreas 2023.

Timing

31 maart 2023

Uiterste datum om als sportclub in te tekenen voor het jeugdsportproject.

Vóór 14 april 2023

Sportclubs krijgen bericht of hun aanvraag is weerhouden.

31 december 2023

Uiterste datum om het afrekeningsdossier in te dienen.

Vóór 31 januari 2024

Uitbetaling aan sportclubs op basis van het ingediende afrekeningsdossier.

Opgelet

Probeer duidelijk op de verantwoordingsstukken, die je indient bij het afrekenen van jouw dossier, te vermelden dat de kosten gemaakt zijn in het kader van de beleidsfocus jeugdsport.

Financiële bewijsstukken worden enkel aanvaard indien de facturen worden opgemaakt op naam van de sportclub of dat door de betrokken persoon een onkostennota wordt ingediend (bv. in het geval van het betalen van deelnamegeld voor een opleiding of bijscholing).

Meer informatie

Informatie Panathlonverklaring

Contact

02 515 02 54
info@s-sportrecreas.be

Sport Vlaanderen

.