Jeugdsportproject

Het jeugdsportproject heeft als doel zo veel mogelijk jongeren aan te zetten om te sporten binnen sportclubs. Via dit project kunnen sportclubs extra middelen ontvangen om een kwaliteitsvolle jeugdsportwerking uit te bouwen.

Aangepaste werkwijze 2024

Naar aanleiding van het nieuwe beleidsplan hebben we besloten om vanaf 2025 ons Jeugdsportproject te herzien. Dit zal het laatste jaar zijn dat we het nog op dezelfde manier doen. Hierbij hebben wij er dan ook voor gekozen om de financiële stukken weg te laten. Op die manier willen we ook de kleinere clubs de kans bieden op het verkrijgen van een waardig subsidie bedrag. Het subsidiebedrag staat vast op 13.000 euro

Intekenen

De termijn om in te tekenen is reeds verstreken.

Wie komt in aanmerking?

  • De sportclub is ten laatste op 31 maart 2024 aangesloten bij S-Sport // Recreas vzw met minstens 5 jeugdleden!  
  • De sportclub heeft ten laatste op 31 maart 2023 de Panathlonverklaring ondertekend.  
  • De sportclub heeft een wekelijks (voor G-sport tweewekelijks) sportaanbod gedurende een periode van 30 weken binnen een ERKENDE SPORTTAK.
  • De sportclub engageert zich om het logo van Sport Vlaanderen en S-Sport // Recreas vzw op te nemen op alle communicatiedragers ter promotie van het jeugdsportaanbod.  
  • De sportclub verklaart zich akkoord met het reglement Jeugdsportproject S-Sport // Recreas 2024.

Timing

31 maart 2024
Uiterste datum om als sportclub in te tekenen voor het jeugdsportproject.

Vóór 14 april 2024
Sportclubs krijgen bericht of hun aanvraag is weerhouden.

31 december 2024
Uiterste datum om het afrekeningsdossier in te dienen.

Vóór 31 januari 2025
Uitbetaling aan sportclubs op basis van het ingediende afrekeningsdossier.

Opgelet!

Alle bewijsstukken moeten betrekking hebben op de jeugdsport en op het jaar 2024. 

Meer informatie

Informatie Panathlonverklaring

Contact

02 515 02 54
info@s-sportrecreas.be

Sport Vlaanderen

.