Coronavirus

Mededeling Coronamaatregelen: update 1 september

De Vlaamse regering heeft een aantal aanpassingen voor de sportsector afgekondigd.
Vanaf 1 september gelden volgende richtlijnen.

Trainingen en lessen voor IEDEREEN:

 • Er kan opnieuw onder normale omstandigheden gesport worden. Er gelden geen limieten meer op het aantal sporters en er kan contact gemaakt worden, voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport. Dit geldt zowel voor sporten in georganiseerd, als niet-georganiseerd verband;
 • De densiteitsregels (30m²/10m²) ter reductie van de capaciteit van sportinfrastructuur zijn niet langer verplicht. Ze kunnen wel een nuttige beheersmaatregel zijn, indien de indoor infrastructuur over beperkte ventilatiemogelijkheden beschikt.
 • Cafésporten (biljart, snooker, darts, tafelvoetbal, …) in horeca-inrichtingen zijn opnieuw toegelaten (mits gebruik van mondmasker)

Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

Specifiek voor sportkampen en sportstages geldt:

 • Enkel voor de deelnemers aan sportkampen geldt nog een limiet, vanaf 30 juli is dit maximum 200 deelnemers
 • Bij voorkeur outdoor sportactiviteiten, indoor mogelijk indien noodzakelijk en volgens de richtlijnen in het protocol voor sportkampen.
 • Indoor lunchen is mogelijk, kleedkamergebruik is toegestaan
 • Overnachtingen zijn toegelaten bij sportkampen

Hieronder vind je zowel het protocol voor de organisatie van sportkampen voor kinderen als het protocol van sportkampen voor volwassenen en senioren die strikt dienen opgevolgd te worden:

Publiek

 • Er zijn geen beperkende maatregelen indien het publiek indoor onder de 200 personen en outdoor onder de 400 personen blijft (vanaf 1 oktober wordt dit indoor 500 en outdoor 750 personen). 
 • Bij meer publiek heb je als organisator 2 mogelijkheden:

JE WERKT ZONDER COVID SAFE TICKET​​

 • Beperkende maatregelen zoals social distance, mondmasker en handhygiëne moet je nog verplicht opvolgen.
 • Het mondmasker mag tijdelijk afgezet worden als je op een vaste plaats zit of om te eten of te drinken.
 • Je moet goedkeuring vragen aan je lokaal bestuur: je vult een CERM-scan in en indien indoor ook een CIRM-scan.
 • Het maximum toegelaten publiek is beperkt tot 3.000 personen indoor (of 100% van CIRM-capaciteit indien dit lager is dan 3.000) of 5.000 personen outdoor.
 • Via een CIRM-scan kan je van deze maximumaantallen afwijken indien je je publiek in compartimenten tot max. 30% van de tribunecapaciteit kan laten plaatsnemen.

JE WERKT MET EEN COVID SAFE TICKET (VOOR IEDERE BEZOEKER)

 • Voor deze ‘massa-evenementen’ heb je de toestemming van je lokale bestuur nodig
 • Je hoeft geen beperkende maatregelen op te leggen
 •  Het publiek is beperkt tot maximum 75.000 personen
 • Kinderen tot 12 jaar moeten, net zoals voor de toepassing van het Digital Covid Certificate, ook voor het Covid Safe Ticket, niet getest worden.
 • Je bent als organisator NIET verplicht de testmogelijkheid aan de ingang van het evenement aan te bieden.

*CERM: COVID Event Risk Model

**CIRM: COVID Infrastructure Risk Model

 Indoor infrastructuur

 • Volgens het federale MB moet je in alle sportruimtes en in de kleedkamers verplicht CO2-meters plaatsen. 
 • Deze CO2-meters moet je op een voor de bezoeker zichtbare plaats ophangen, maar niet naast open ramen of deuren en niet naast de uitgang van de ventilatie.
  De CO2-meter moet je instellen op een waarschuwingsniveau van 900 ppm. Indien deze drempel wordt overschreden, moet je bijkomende beheersmaatregelen nemen op basis van het hogervermelde actieplan.
 • Het federale MB verplicht uitbaters van fitnesscentra om een bijkomend alarmniveau in te stellen van 1200 ppm. Indien dit alarmniveau wordt overschreden, moet je je infrastructuur tijdelijk sluiten tot het CO2 niveau onder de 900 ppm is gedaald.
 • Bijkomende tips over ventilatie en correct gebruik van CO2-meters vind je terug op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid
 • Uitzonderingen: het plaatsen van de CO2-meter is niet verplicht, maar wel aanbevolen:
  • voor sportruimtes met een oppervlakte van minstens 400 m2, een hoogte van minstens 7 meter en met mechanische ventilatie of buitendeuren en -ramen die kunnen worden geopend
  • deze ruimtes moeten wel beschikken over een actieplan ventilatie, zoals geduid in het basisprotocol sport en corona

Mondmaskerplicht

 • Algemene regel: iedereen vanaf 13 jaar in ondernemingen of verenigingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten op druk bezochte plaatsen (waar de afstand van 1,5 meter niet kan gewaarborgd worden) moet een mondmasker dragen. Maar hierop zijn tal van uitzonderingen voorzien waardoor er in de praktijk slechts in een aantal beperkte situaties een mondmaskerplicht geldt voor de sportsector.
 • Mondmaskers zijn NIET langer verplicht zijn in indoor en outdoor sportinfrastructuren, tenzij dit expliciet wel zo bepaald is door het lokale bestuur en hierover signalisatie is aangebracht.
 • Enkel wanneer je als toeschouwer een sportwedstrijd -of evenement bijwoont waarbij de toegelaten drempel voor publiek wordt overschreden en waarbij men niet met het CST-werkt, ben je verplicht om een mondmasker te dragen. Zolang men zit op een permanente zitplaats of tijdens het eten of drinken kan dit tijdelijk worden afgezet. Deze mondmaskerplicht geldt ook voor de professionals en medewerkers bij een evenement.
 • Voor cafésporten blijft de mondmasker plicht tot nader order wel van toepassing op basis van de horecaprotocollen, indien de activiteit samen met horeca-activiteiten plaatsvindt in dezelfde ruimte.
 • Het dragen van een mondmasker door trainers is niet nodig.  
 • Kinderen tot 13 jaar moeten sowieso geen mondmasker dragen.

Wat met kleedkamers en cafetaria?

 • Kleedkamers en douches mogen opnieuw open. We adviseren hier wel nog om optimale ventilatie te voorzien of wanneer dit niet mogelijk is om de capaciteit te beperken. Hou bij de heropening rekening met de nodige procedures ter preventie van legionella;
 • Horeca-activiteiten bij sporttrainingen en -wedstrijden kunnen indien gewenst volgens het take-away principe worden georganiseerd.
 • Sportkantines kunnen openen volgens de richtlijnen in het protocol voor de horeca. Meer info vind je op de website website heropstarthoreca.be.
 • Voorinschrijven bij sportactiviteiten wordt nog sterk aanbevolen, maar is niet langer verplicht. Zo worden daginschrijvingen bij wandel- en toertochten opnieuw mogelijk.

Zwembaden

Zwembaden mogen open, inclusief recreatiezones en subtropische zwembaden. Uitbaters van zwembaden passen het protocol voor zwembadexploitanten strikt toe. 

Gedragscodes

Om de maatregelen voor sporters en hun sportbeoefening verantwoord en veilig te laten verlopen, heeft de klankbordgroep voor de heropstart van de sportsector gedragscodes en protocollen uitgewerkt voor verschillende doelgroepen. Deze kan je integraal overnemen of je kan ze gebruiken als leidraad om zelf gedragscodes op te stellen. Ze mogen vanzelfsprekend niet afwijken van de coronamaatregelen zoals bepaald in het ministerieel besluit.
Volgende gedragscodes zijn voor jullie als club zeker interessant:

Met betrekking tot omgaan met ouderen in coronatijden verwijzen we naar het ouderencharter: https://www.zorg-en-gezondheid.be/corona-ouderencharter-een-leidraad-voor-ouderen-en-organisaties-die-met-ouderen-werken

 

Vragen of opmerkingen?

Zit je nog met vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren op het nummer 02 515 04 76 of via info@s-sportrecreas.be.

Hieronder nog enkele nuttige links:

www.info-coronavirus.be (algemene maatregelen)

www.dynamoproject.be/coronavirus (voor sportverenigingen)

https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/

.
AnySurfer statuspagina toegankelijkheid