Besmettingsrisico beperken

Hoe kan je het besmettingsrisico in je club of afdeling beperken?

Hierbij is het sowieso belangrijk om te verwijzen naar de zes gouden regels die vanuit de veiligheidsraad worden verspreid voor wat betreft het individuele gedrag.

De 6 gouden regels zijn:

 • het respecteren van de hygiënevoorschriften;
 • activiteiten liefst in de buitenlucht organiseren;
 • het nemen van extra voorzorgsmaatregelen voor mensen die tot risicogroepen behoren;
 • het respecteren van de veiligheidsafstand;
 • de regel van de uitgebreide bubbel, die wordt vergroot van 10 naar 15 verschillende mensen per week, naast het gezin. Ter herinnering: dit is een individueel recht;
 • groepsactiviteiten mogen niet meer dan 15 personen omvatten, inclusief kinderen. Dit geldt voor alle niet-gekaderde samenscholingen, ongeacht of ze binnen- of buitenshuis plaatsvinden.

 

Mondmaskers

Wie de veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen.
Hoewel een sportbegeleider meegerekend wordt in de bubbel van 50 personen, kan het zijn dat hij/zij meerdere groepen na elkaar begeleidt. De sportbegeleider dient dus zo veel mogelijk de afstandsregels te respecteren. In  een sportcontext kunnen zich echter situaties voordoen waarbij de veiligheid van de sporter in het gedrang dreigt te komen en een interventie van een trainer noodzakelijk is. In dergelijke situaties kan de veiligheidsafstand niet gerespecteerd worden. Daarom adviseren we dat trainers die in dergelijke situaties kunnen terechtkomen preventief een mondmasker dragen.

 

Procedure bij vaststelling van besmetting 

Stap 1: Schat het risico in

 • Is de besmette persoon op een sportactiviteit geweest onder verantwoordelijkheid van jouw organisatie binnen een tijdspanne van 2 dagen voor het begin van de symptomen tot het einde van de besmettelijkheidsperiode (over het algemeen 7 dagen na het begin van de symptomen of langer als de symptomen aanhouden)?
  • Indien niet, hoeven de ander betrokkenen bij de activiteiten binnen jouw organisatie niet als contactpersoon te worden opgegeven voor contact tracing
  • Indien wel, dan start je best met de onderstaande stappen.
 • Heeft de besmette persoon de afstandsregels en alle nodige voorzorgsmaatregelen, zoals je kan terugvinden in de gedragscode voor de sporter, gevolgd?
  • Indien wel, dan moeten de andere betrokkenen bij de activiteiten binnen jouw organisatie niet als contactpersoon worden opgegeven voor contact tracing
  • Indien niet, dan start je best met de onderstaande stappen.

Stap 2: Contactpersonen

 • Hou contact met de besmette persoon om de situatie op te volgen.
 • Help de besmette persoon met het opstellen van een lijst met contactpersonen, dit zijn personen die contact hebben gehad met een bevestigd COVID-19 geval.
 • Volg op of de besmette persoon is gecontacteerd door het Covid-19 Contact Tracing Team.

Stap 3: Communicatie

 • Maak nooit zomaar de medische gegevens van een lid bekend! In de regel communiceer je niet over de identiteit van de besmetter persoon en respecteer je zijn/haar privacy, tenzij deze persoon bij overleg zelf aangeeft dat dit voor hem/haar ok is.
 • Indien het Contact Tracing Team niet snel opstart, overleg dan met de besmette persoon om de leden met een direct risico, nl. mogelijke contactpersonen, samen te informeren. Vermeld duidelijk indien het over een hoog of laag risico gaat.
 • Het is sowieso raadzaam om je eigen leden of deelnemers op de hoogte te brengen van een mogelijke besmetting
 • Informeer de contactpersonen over de acties die je binnen de club hebt ondernomen.

 

.